Botontkalking (osteoporose)

Wat is osteoporose?

Osteoporose is een ‘stille’ en sluipende aandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa, BMD) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter. De meest voorkomende osteoporotische botbreuken zijn wervel-, pols- en heupfracturen.

 

Klachten & gevolgen.

Osteoporose is een sluipend proces dat in het begin geen klachten geeft. Vaak wordt deze aandoening pas opgemerkt wanneer het verlies aan botmassa zodanig is dat er door een val of ongelukkige beweging een bot breekt.

 

De gevolgen van osteoporose zijn fracturen zoals het inzakken van de rugwervels, pols-, heup- en ribfracturen én de hiermee gepaard gaande pijnklachten,

beperkingen in dagelijkse activiteiten en verminderde kwaliteit van leven. 

 

Fysiotherapeutische behandeling.

De fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met osteoporose en een hoog valrisico bestaat uit functionele oefentherapie gericht op spierkracht en balans, looptraining en advies/voorlichting over het belang van een actieve leefstijl.

 

Uit diverse studies blijkt dat gewichtdragende oefeningen gericht op spierkracht en uithoudingsvermogen een positief effect hebben op botsterkte, met name wanneer de interventies minimaal 1 jaar worden volgehouden. 

 

Daarnaast is het aangetoond dat oefentherapie gericht op spierkracht en balans en specifiek aangepast aan het individuele niveau van de patiënt zorgt voor een afname van het aantal valincidenten en fracturen en daarmee mogelijk kostenbesparend kan zijn. 

 

Vergoeding.

Fysiotherapie bij osteoporose in de eerste lijn dient door de patiënt zelf betaald te worden of vanuit het aanvullende pakket vergoed te worden.