Aangezien er steeds meer commotie maar ook bekendheid ontstaat rondom de onderhandelingen van de fysiotherapeuten (Zorg in het algemeen) met de zorgverzekeraars, proberen wij hierover wat meer duidelijkheid te scheppen. 

Rechts een korte infographic waarmee u gemakkelijker een keuze kan maken. 
Onder de zorgpolissen van zorgverzekeraars die ons een redelijk tot goed contract aanbieden.

Vraag uw fysiotherapeut voor meer informatie of kijk op onze Tarieven pagina. klik hier